Reklamační řád

 

 • V souladu se Zákonem č.367/2000 Sb. má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dní. Zboží, které nesmí mít poškozený originální obal, je kompletní a nepoužité, doručte i s daňovým dokladem do naší lékárny. Doručení zboží na naší adresu hradí zákazník. Protokol o vypořádání reklamace a celá uhrazená částka Vám bude zaslána na Vaší korespondenční adresu nebo bankovní účet nejpozději do 14 dní. Přiložte tedy všechny potřebné údaje k reklamovanému zboží.

 

 • Přepravní firma ručí za zásilku do okamžiku předání konečnému zákazníkovi. Při převzetí si zásilku prohlédněte a v případě viditelného poškození či  ztráty  zboží s dopravcem sepište protokol a zásilku nepřebírejte. Jakmile nám dopravce zásilku vrátí, okamžitě Vám vyexpedujeme nové zboží. Nebylo-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím převzetí zjevné, oznamte nám tuto později zjištěnou skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Poškozené zboží Vám bude neprodleně nahrazeno novým ihned po jeho doručení do naší lékárny.
   
 • S odkazem na obecně závazné právními předpisy, zejména pak na Občanský zákoník (zákon číslo 40/1964 Sb.) a Obchodní zákoník (zákon číslo 513/1991 Sb.)  a ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost zakoupené produkty reklamovat. Reklamace musí mít písemnou podobu. V tomto smyslu je e-mail považován za písemnou podobu. Reklamace musí být uplatněna ve lhůtě 2 dní v případě poškození zboží při přepravě a ve lhůtě 14 dní v ostatních případech.
   
 • Reklamace musí být zaslána písemně na adresu : Lékárna U Soudu, Náměstí Republiky 760, 293 01, Mladá Boleslav nebo na info@bezlepkovalekarna.cz.
   
 • Reklamace musí obsahovat : přesnou identifikaci zákazníka, číslo objednávky je-li známo, důvod reklamace a výši škody. Bude vyřízena až po obdržení všech dokladů, veškerého reklamovaného zboží a původních daňových dokladů v zákonné lhůtě tj. nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou nedodal zákazník všechny podklady nutné k reklamaci a uvedené v tomto reklamačním řádu. V případě oprávněné reklamace poškozeného zboží je mu částka za doručení uhrazena v plné výši, nejvýše však do výše obvyklých přepravních nákladů. V případě vrácení poškozeného zboží toto nahrazujeme zbožím novým, nedohodnou-li se strany jinak.
   
 • Prodávající si vyhrazuje právo na stornování objednávky, pokud bylo zboží již vyprodáno, již se nevyrábí, nebo se změnila jeho cena (kontakt telefonem nebo e-mailem).