Profil firmy

Společnost International Pharmaceutical Corporation, a.s. (IPC) , byla založena v roce 1999. Zabývá poskytováním komplexních služeb ve zdravotnictví, a to provozováním sítě lékáren, zásobováním nemocnic a zdravotnických zařízení, distribucí léčiv a zdravotnického materiálu a poradenstvím v oblasti zdravotnického marketingu. Nově i provozováním internetového obchodu.

Budování lékáren začalo v roce 1992, první lékárnou celého řetězce je Lékárna u Zlatého lva v Hradci Králové. Od roku 1997 se činnost společnosti rozšířila o centrální zásobování a poradenský servis pro lůžková zařízení. Ve stejném roce zahájila svoji činnost dceřiná společnost Interpharmac, s.r.o. zabývající se distribucí léčiv.

V roce 2000 se společnost IPC spolupodílela na vzniku projektu Zelená hvězda, jehož cílem bylo budování prodejní sítě a informačního servisu pro prodej zdravotnického materiálu.

Od roku 2001 působí i samostatná společnost IPC Marketing s.r.o., která poskytuje marketingové a reklamní služby zejména farmaceutickým firmám a dalším zdravotnickým subjektům.